Kukas Page!

DDDDDDDDDDDDDDDDDDhhhhhhhhDDDDDDhhhhhhhhhhhhhhDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDhhhhhDBBNNNNNNNNNBDDhhhhhhhhhhDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDhDhhhDBNNNNNNNNNNNNNNNBDhhhhhhhhDDDDDDDDDDDDB
DDDDDDDDDDDDDhDhhDDBNNNNNNNNNNNNNNNNNNNBhhhhhhhhhDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDhhhDDBNNNNNNNNNNNNNNNNNBBNNNDhhhhhhhhDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDhhDBBBBBNNNNNNNNBNNNNNNNBBNNNBDhhhhhhhDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDhhhDBBhhzBNNNNNNNBBNNNNNNBBBNNNNDhhhhhhhDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDhzDBBBzs+sBNNNNNNNDBNNNNBBNBBNNNNDhhhhhhDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDzDBBBh=(-~hNNNNBNBDBNBNNBBNBBBNNNNDhhhhhDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDhhBBDh=(-''<BBBBBBBDDBBBBBDBNBBBNNNNDhhhhhhDDDDDD
DDDDDDDDDDDzDBBDs(-''.'zDBBBBDhhBBDDBDDNNBBNNNNNDhhhhhDDDDDD
DDDDDDDDDDhhDBBD+-'....~hDBBBDhhhBDDDDDBNNNNNNNNBhhhhhDDDDDD
DDDDDDDDDDhhDBDz('......+DDDDDDzhDDhDBDDNNNBNNNNNDhhhhhhDDDD
DDDDDDDDDhhhDDh=~'......'zhDDDhhzhhhDBBDBNNNNNNNNDhhhhhhDDDD
DDDDDDDDDDhhDDh+-'.......~zhhDhzhhhhDBNBBNNNNNNNNBhhhhhhDDDD
DDDDDDDDDhhhDDz<-'........<zhzhzhhhhDBBNBBNNNNNNNNDhhhhhhDDD
DDDDDDDDDDhDhDs(-''....   .+zzhDhDDDDBNNBBNNNNNNNNBhhhhhhDDD
DDDDDDDDDDzhhDz(''....     '=zshDhDDDDBNNBNNNNNNNNNDhhhhhDDD
DDDDDDDDDDzhhDh(-~~(~-.    '<=szhDhDBDBNNNNNNNNNNNNDhhhhhDDD
DDDDDDDDDDzhhBD<+ss==(.    '<+=szzDDBBBBNNNNNNNNNNNBhhhhhDDD
DDDDDDDDDhzhhBBhhzs=+~'  ..-((<<szzhDBNBNNNNNNNNNNNNDhhhDDDD
DDDDDDDDDhzhDBBh+<<<~-'...-(<<<<<szzhDBNNNNNNNNNNNNNNDhhhhDD
DDDDDDDDDhzzBBBs~'''-~-''-(==+((+zhzhzhDBNNNNNNBBBBNNDhhhDDD
DDDDDDDDDDhzDBBs-'-(++(--(+s=<<(-shshzshBBNNNNBhhDBNNDhhDDDD
DDDDDDDDDDhzhBNh~(<<zh<~~(=s=<~--(<<+s=shBBNNBhhzDBBNBhhhDDD
DDDDDDDDDDhzzDBD(+~-+=~-~<=s=+(----~(<++shBBBBDhzhDBBBDhDDDD
DDDDDDDDDDhzzhDD((~--''-(+ss=+<~---~~((+=shDBBBBDshBBBhDDDDD
DDDDDDDDDDhzzzzh(-'..'--~+ss==<(~---~~(<=szhDDDBBzDBBBhDDDDD
DDDDDDDDDDhzzzzz(''..'''-<=zs=<(~~--~~(<=szhDh=sDzBBBDhDDDDD
DDDDDDDDDDhzzzzz<''..'..'(=sss<(~~~~~~(<+szhhDsshhNBBhhDDDDD
DDDDDDDDDDhzzzzz+''.''. '(<<+s<(~~-~~~(<+szhhDDhDDNNBhDDDDDD
DDDDDDDDDDhzzzzz+'''''..'(zz~+=-~--~~((<+szhhhshzBNNDhDDDDDD
DDDDDDDDDDhzzzzz=-'...-'-+sh(<=-'---~((<+szhhhszhNNNDDDDDDBB
DDDDDDDDDDhzzzzzs-'....''~(===<-''--~((<+szzhDhhNNNNBDDDDBBB
DDDDDDDDDDhzzzzzz('....'.''(+<~-''-~~((<+=zzhNNNNNNNNDDDDBBB
DDDDDDDDDDhzzzzzz+'....'...'((~--'-~~(<<+=szDNNNNNNNNBBBBBBB
DDDDDDDDDDhzzzzzs='.........~~~~--~~((<++=szDNNNNNNNNNNNNNNB
DDDDDDDDDDhzzzzzzz~........'~(~---~~((<+=szhDNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDhzzzzzzD='...'-'-~<+<<~'~((<<+=szhDNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDhzzzzzhBh~..'~(((<+<<<~'-~(<++=szhDNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDhzzzzzzhD='.'''''''-(~~--~<<+=sshhBNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDhzzzzzzzDh~...''----~~~--(<+=sszhzNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDzzzzzzzhBBs'...'''''----~(<=sszhsDNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDzzzzzzBNBBB<.........'-~(<+sszzz=BNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDzzzhDNNBBNNz-........'-~<+szzzz=zBNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDzzDNNNNNNNND+~......''-(+=szzzs=zDNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDDhBNNNNNNNNBD=z'.....--~<=sszzh=szDNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDDDDDDBNNNNNNNNNNNBsN='...'--~+ssszhz=zzDNNNNNNNNNNNNNNNN
DDDDBDDDBNNNNNNNNNNNNNzDN=----~(<+++=zhsszzDNNNNNNNNNNNNNNNN
DDBDBBDBNNNNNNNNNNNNNNhDNh~~~(<(<<<+=zzszzhDNNNNNNNNNNNNNNNN

Osoba, kterou můžete spatřit, podíváte-li se o pár pixelů výše, není nikdo jiný než Jirka Balhar - totiž - já.

Profile for balhar.j

Konfiguráky Zde
Můj jabber disk